OBJECTIUS

OBJECTIUS

Per assolir els seus objectius i dur endavant la seva missió els seus àmbits de treball són:

  • Sensibilització i Educació pel Desenvolupament dels ciutadans respecte als problemes de la pobresa, per impulsar la solidaritat amb els països i els col·lectius marginals que pateixen una extrema pobresa, marginalitat, oblit y manca de veu. Constant denúncia de les situacions generadores d’injustícia en el món.
  • Cooperació pel Desenvolupament a través del finançament d’activitats i projectes que permetin, mitjançant processos de col·laboració amb les parts implicades, la millora de les condicions de vida dels països empobrits, de las minories excloses. Amb un constant compromís per assolir l’equitat distributiva.
  • També el nostre treball es centra en l'educació i acompanyament social per a menors i les seves famílies que viuen en situacions de vulnerabilidad a España.  per saber-ne més

 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria