QUI SOM

ORGANITZACIÓ

FISC Central té establert l’organigrama de funcionament de qualsevol de les seves delegacions. FISC-CAT segueix, amb diferents noms, l’esquema d’organització proposat.

Les funcions de cadascuna de les nostres comissions de treball:

COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNES

 • Relació amb FISC Central.
 • Relacions amb Institucions públiques.
 • Administració de la Delegació.
 • Gestió de les subvencions
 • Relació amb els socis i les comunitats de Catalunya.
 • Memòria de la Delegació.
 • Participació en les diferents jornades.

COMISSIÓ D’ESCOLES

 • Reunions amb els Enllaços de les Escoles.
 • Jornades de formació.
 • Coneixement i col·laboraciˇ amb altres escoles.
 • Suport a les campanyes de les Escoles.
 • Relació amb la Delegaciˇ Pastoral de les Escoles.

COMISSIÓ DE COMUNICACIONS

 • Manteniment de la pÓgina web.
 • Elaboraciˇ del dossier de projectes.
 • Programes de rÓdio i altres mitjans.
 • Programa de les Jornades de Formaciˇ.
 • Elaboració de material de sensibilitzaciˇ.

COMISSIÓ DE COMERÇ JUST

 • Nous mercats de compra d’artesania.
 • Preparació de material per a les fires.
 • Venda de material.

La Comissió Permanent està composta per deu vocals (quatre de la Comissió de Relacions Internes, dos de la Comissió d’Escoles, dos de la Comissió de Comunicacions i dos de la Comissió de Comerç Just) i presidida per la Delegada.

COMISSIÓ PERMANENT

 • Canalització de les iniciatives de FISC Central.
 • Participació en els documents a estudiar.
 • Impulsar la marxa de la Delegació.
 • Promoció i recolzament del treball de les Comissions.
 • Participació en les reunions del Patronat de la FISC.
 • Participació en Jornades promogudes per altres Organismes.
 • Avaluació, en col·laboració amb els Enllaços, de l’activitat de les Escoles.
 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria