ESCOLES

ESCOLA LESTONNAC DE BADALONA

BADALONA: Projecte a BOLÍVIA - Dipòsits per recollir aigua potable
Aquest curs hem treballat un Projecte de Bolívia després que la Carmina , una companya de la Companyia de Maria que a l’estiu havia estat allà i ens expliqués la seva experiència . Ens va semblar interessant donar a conèi-xer la necessitat que tenien de proveir-se de dipòsits per a posar aigua potable. El Claustre i l’alumnat aprovaren la proposta.
A l’escola, la FISC es fa present de manera específica de tres maneres diferents : amb la venda de loteria, i amb la paradeta solidaria per Nadal i Santa Joana . Les dues primeres activitats enfocades al personal del Centre i per Santa Joana treballem el Projecte amb els alumnes de la ESO Totes les activitats que hem fet al llarg de l’any les valorem molt positivament perquè ens ajuden a sensibilitzar l’alumnat i ens permeten donar-los a conèixer realitats que per a ells són molt descone gudes.


 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria