CAMPANYES

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENI

L’any 2000, les Nacions Unides van aprovar la Declaració del Mil·leni, en la qual es van compremetre a complir vuit objectius, com un primer pas per reduir la pobresa extrema a la meitat de l’any 2015. Avui, aquesta declaració ha estat recolzada per 191 països, gairebé la totalitat del planeta.

Els vuit Objectius de Desenvolupament (ODM) del Mil·leni suposen el primer pla internacional de les Nacions Unides per acabar amb la pobresa i relacionen per primera vegada la lluita contra la pobresa no només amb la fam, sinó també amb la sanitat, l’educació, la igualtat de gènere i la sostenibilitat mediambiental.

Han passat ja vuit anys des de la signatura de la Declaracio del Mil·leni i malgrat els tímits avenços, encara estem molt lluny d’assolir els objectius. Avui, encara 1.000 milions de persones viuen amb menys d’1 dòlar al dia i la distribució de la riquesa al món continua essent desigual.

Les xifres que acompanyen l’incompliment dels ODM afecten especialment als nens i les nenes. L’aigua en mal estat és la segona causa de mortalitat infantil al món, de forma que un de cada sis nens mor abans de complir 5 anys per malalties tan fàcilment evitables com la pneumònia, la diarrea o el xarampió.

Pel que fa a la resta d’objectius, el progrés tampoc ha estat l’esperat. En alguns casos, com en la lluita contra la SIDA, l’epidèmia avança a un ritme mes ràpid que les mesures de prevenció que s’adopten; si la tèndencia continua així, l’any 2025 les persones afectades a l’Àfrica podrien arribar a ser 90 milions.

¿QUÈ FA FALTA PER ASSOLIR ELS ODM?

N’hi hauria prou amb cumplir el que ja s’ha pactat en diverses ocasions a nivell internacional:

  • Assolir el 0,7% del PIB per a l’Ajuda Oficial per al Desenvolupament, prioritzant els sectors socials bàsics.
  • Deslligar l’Ajuda Oficial per al Desenvolupament dels interessos comercials i orientar-la cap als països empobrits de forma coherent, d’acord amb la Declaració de París.
  • La cancelació del 100% del deute extern invertint els recursos alliberats en l’assoliment dels Objectius del Mil·leni.
  • Coherència en les polítiques dels països del nord en l’eradicació de la pobresa, afavorint regles comercials internacionals més justes que permetin als països empobrits decidir com lluitar contra la pobresa i protegir el medi ambient.
  • Evitar les liberalitzacions i privatitzacions per tal d’assegurar el dret a l’alimentació, a l’accés a l’aigua potable i als medicaments essencials.

MÉS INFORMACIÓ

Per una informació mes acurada i actualitzada, podeu accedir al lloc web de les Nacions Unides.

 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria