ESCOLES

ESCOLES

En la vida de FISC Catalunya, volem ressaltar l’especial significació de les escoles amb la implicació dels Equips Directius, Claustres de Professors, AMPA i, de manera especial, de les/els enllaços que, de forma voluntària i tan generosa, donen el seu temps i, any rera any, fan créixer la FISC amb la seva creativitat.

És al llarg de tot el curs que porten la responsabilitat de les activitats que es duran a terme aquell any per tal de recaptar fons pel projecte que s'hagi triat. Però no és només aquesta la tasca que fan. Tenen especial relleu:

  • Sensibilitzar -ajudar a desvetllar en els alumnes i pares- vers les situacions de pobresa, de marginació i "de crisi constant" que hi ha prop i lluny de nosaltres. Xerrades de formació i informació sobre temes punyents i ben actuals.
  • Ajudar a descobrir que amb el Comerç Just estem fent possible que puguin viure amb més dignitat moltes famílies perquè l’únic ingrés que tenen és l’artesania o els productes que elaboren al seu país.
  • Donar la possibilitat de viure el valor de la solidaritat i de compartir com una exigència de justícia i no quedar-nos amb lamentacions sinó fent-lo efectiu.
  • Prendre consciència que la pau i la justícia no es poden separar i, per tant, s’han de viure allà on som, començant pels qui tenim més a prop.

A més de les activitats que cada escola fa, totes participen en la venda de loteria de Nadal, calendaris, artesania de diferents països, productes de Comerç Just, petits articles de la FISC i en el projecte de Càritas de Barcelona, "Recollida de cartutxos d'impressora" que dona feina a persones en situació marginal.

 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria