CAMPANYES

ERADICAR LA POBRESA EXTREMA I LA FAM

Sabies que ...

  • La pobresa extrema segueix essent una realitat quotidiana per a mé de 1.200 milions de persones que subsisteixen amb menys d’1 dòlar al dia.
  • 850 milions de persones tenen una alimentaciò insuficient per satisfer les mínimes necessitats energètiques diàries.
  • En el cas dels nens, la manca d’aliments retarda el seu desenvolupament fíc i mental i posa en perill la seva supervivència.
  • Es produeixen aliments per abastir a tota la població mundial.

La pobresa NO només es una carència dels ingressos i béns bàsics, sinó TAMBÉ l'absència d'opcions per aconseguir un nivell de vida digne.

 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria