CAMPANYES

PROMOURE LA IGUALTAT DE G╚NERE I L'AUTONOMIA DE LA DONA

Sabies que ...

  • Dues terceres parts de les persones analfabetes del planeta són dones.
  • La taxa de treball femení equival a dos terceres parts de la taxa de treball masculí.
  • Les dones tan sols ocupen un 17% dels escons als parlaments nacionals.
  • Les dones representen la meitat dels 40 milions de persones infectades amb el virus de la SIDA al món, i a causa de la seva vulnerabilitat en moltes de les societats africanes, aquesta xifra va en augment.

Les dones, en conjunt, tenen menys probabilitats que els homes d’ocupar un lloc remunerat en totes les regions del món.

 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria