CAMPANYES

FOMENTAR UNA ASSOCIACIÓ MUNDIAL PER AL DESENVOLUPAMENT

Sabies que ...

  • Els vuit Objectius Del Mil·leni representen una aliança mundial per al desenvolupament. L’acord deixa clares les responsabilitats que han d’assumir països els rics i els països empobrits econòmicament i social.
  • Per tal que els països empobrits puguin assolir els set primers objectius marcats per les Nacions Unides, és fonamental que els països rics compleixin la seva part de l’acord (ajuda efectiva, més reducció sostenible del deute i regles de comerç més justes) abans de l’any 2015.

Fa 40 anys es va establir la necessitat que els països del nord destinessin el 0,7% de la seva riquesa als països empobrits. A dia d’avui, en conjunt ni tan sols s’arriba al 0,25%.

 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria