COMUNITATS

COMUNITATS

Algunes comunitats amb les quals podem colˇlaborar per mirar de fer un món més just i solidari.    

 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria